Gå til innholdet

Samarbeidet som sørger for å fjerne tvil

Med et kundeforhold som har vart i godt over fem år, har selskapet Granzow funnet en solid partner i Kredittopplysningen. Det å få en dyptgående kredittvurdering av potensielle kunder ut over en automatisk standardisert rapport er det essensielle for samarbeidet.

Granzow er et selskap som jobber med utstyr innen kompressor og trykkluft, og leverer i hovedsak til industri, offshore, marine og offentlige etater. De fleste holder til i Norge og selskapets kunder må enten bruke varen i Norge, eller ha norsk fakturaadresse for å få på plass en avtale.  

– Den største utfordringen vi har er kunder som kvalifiserer til kreditt, eller fremstår med kredittverdighet via enklere, automatiske rapporter som kan hentes ut – uten at det er korrekt. Til tross for kredittverdighet opplever vi at vi ikke får betaling, at det bygger seg opp flere inkassosaker, samt at kunden ikke har betalingsevne. Det som er mest utfordrende i et innsalg fra vår side, er altså å sile ut hvem som trolig ikke kan betale allerede i en tilbudsfase eller før en vare sendes, sier Rune Synstelien, administrerende direktør i Granzow. 

Om Granzow

  • Granzow AS er leverandør innenfor trykkluft og nitrogenproduksjon.
  • Kontor, lager og serviceverksted ligger i Sandvika med de sentrale funksjonene salg, service og administrasjon.
  • Granzow ble startet i 1935 da Ernst Granzow etablert København Compressed Air Society (KTS) og året etter ble det utarbeidet en kontrakt forhandlet frem av Broomwade.
  • Granzow AS ble etablert som Søsterselskap i Norge i 1975 som en komplett leverandør av trykkluft innen segmenter som Industri, Offshore og Marine.

Kredittopplysningen kjenner markedet og bransjen

Kredittopplysningen har god kompetanse om markedet som Granzow opererer i, og vet hvor de kan hente informasjon, og hvordan de skal avdekke den informasjonen som kunden har behov for. 

– Det at Kredittopplysningen har så god kjennskap til, og innsikt i vår bransje og vårt marked, er selvsagt svært nyttig for oss. Det gjør at det er kort vei fra vår henvendelse til vi sitter med en god rapport med anbefaling om veien videre. Vi må også dokumentere vår kredittaksept i våre systemer før vi kan gå videre i et salg, og vi får nødvendig dokumentasjon oversendt som oftest i løpet av noen timer, forteller Synstelien. 

Leverer rapport med anbefaling på dagen

Kredittopplysningen har en effektiv arbeidsprosess som i tillegg til de mer automatiserte digitale rapportene som kan lastes direkte ned fra nett, gir en rapport som inkluderer informasjon om for eksempel morselskaper og dets likvider, som kan være nyttig å vite om selskapet som bestiller kanskje ikke har god økonomi. Da gir det ofte grunnlag for en god sikkerhet likevel, og dermed aksept for at salg kan gjennomføres. 

For vår del er kombinasjonen av enkel rapport, som vi selv laster ned fra ulike nettløsninger sammen med rapporten med anbefaling fra Kredittopplysningen, vår store trygghet og “gull verdt”.

– Vi har faktisk en annen leverandør på de mer enkle kredittvurderingene vi har behov for i det daglige, men idet vi skal vurdere en større kontrakt må vi ha mer utfyllende informasjon. Den bistanden vi får fra Kredittopplysningen er dyptgående og gir oss en anbefaling om dette er noe vi bør gå for eller ikke, sier Rune Synstelien, administrerende direktør i Granzow. 

Samarbeidet er gull verdt

Kredittopplysningen har andre og bedre kilder, samt utenlandske kilder og et større nettverk for å sikre kredittverdigheten til et selskap. 

– For vår del er kombinasjonen av enkel rapport, som vi selv laster ned fra ulike nettløsninger sammen med rapporten med anbefaling fra Kredittopplysningen, vår store trygghet og “gull verdt”. Vi dobbeltsjekker alltid ved tvil, og det gjør at vi sikrer oss og har en god økonomi, med kunder som kan betale for tjenestene, avslutter Synstelien.