Gå til innholdet

Kredittsjekk bedrift gratis

Er din kunde kredittverdig? Begynner enkelte kunder å få økonomiske utfordringer? Kredittsjekk bedrifter gratis her hos oss!

Med gratis kredittsjekk av bedrifter, får du svar på hvordan økonomien, betalingserfaringen og betalingsvilligheten er pr. i dag. 

Ofte tenker man at regnskapstallene gir et riktig bilde av den økonomiske situasjonen i en bedrift. Men disse tallene blir fort gammelt nytt, ettersom situasjonen akkurat den dagen regnskapet ble avsluttet, kan være en helt annen i dag. I Norge leverer de fleste bedrifter fra seg fjorårets regnskapstall i perioden juli til september påfølgende år.
Men disse tallene viser den økonomiske situasjonen ved årsskiftet, opptil ni måneder tidligere. Etter at regnskapet er levert, fanger vi opp viktig informasjon som kan gi deg et bedre og mer nyansert bilde av den økonomiske situasjonen på nåværende tidspunkt. Som kunde hos oss gir vi deg gratis kredittsjekk av bedrifter, slik at du på best mulig måte unngår å tape tid og penger på dine forretningsforbindelser.

Gjenpartsbrev – gratis kredittsjekk av bedrift  

Ofte tenker man at en gratis kredittsjekk kan føre til at bedriften som sjekkes, får tilsendt gjenpartsbrev. Dette stemmer i liten grad. Gjenpartsbrev sendes kun til privatpersoner og selskaper som anses som privatpersoner, blant disse en god del enkeltpersonsforetak. 

Får aksjeselskaper gjenpartsbrev?

Aksjeselskaper, organisasjoner, stiftelser, foreninger og lag, norsk utenlandsregistrerte foretak med mer får ikke tilsendt gjenpartsbrev. Det er fritt frem å utføre gratis kredittsjekk av foretak gjennom oss.

Vi i Kredittopplysningen har svært lang erfaring med kredittvurderinger. Ta kontakt med oss, så hjelper vi bedriften du representerer videre.
I konjunkturen vi nå kan bevege oss inn i, med høy inflasjon, økte renter og økte priser i alle ledd i verdikjeden, vil dette medføre økonomiske utfordringer for en god del bedrifter. Det er helt essensielt å få presentert informasjon av høy kvalitet når du ber om kredittsjekk. 

Din bedrift vil motta dette gjennom oss, det er vårt løfte til deg.

Hva inneholder en gratis kredittsjekk av et firma?

Vær føre var. Gratis kredittsjekk av bedrifter starter her.

Bestill kredittvurdering