Kredittvurdering

Kredittvurdering til bruk i anbud / offentlige anskaffelser

Vi leverer godkjente konsesjonsbelagte kredittvurderinger i henhold til gjeldende lover og regler. Våre kredittvurderinger dekker alt dere behøver for å oppfylle de ulike kravene, herunder også «økonomisk og finansiell stilling/kapasitet».

Kredittvurdering på dagen

Vi opererer med kontakt og leveringstid fortløpende, og som regel samme virkedag, om mulig også utenom normal arbeidstid (man-fre). Kredittvurderingen leveres som PDF på norsk eller/og engelsk. Kontakt oss via telefon eller kontaktskjema, så hjelper vi deg fortløpende.

Kredittvurdering av flere ulike organisasjonstyper

Vi kredittvurderer en rekke organisasjonsformer, hvorav de mest kjente er; AS, ASA, ENK, FLI, STI og NUF, i tillegg til en del andre som eksempelvis; ANNA, BA, BBL, BRL, GFS, IKS, KF, KS, KTRF, PK, PRE, SA, SE, SF, SPA, SÆR og VPFO.

Kredittopplysningens registrerte kunder prioriteres først

Som kunde hos oss er du alltid prioritert. Ved henvendelser via vårt kontaktskjema går henvendelsen automatisk til vår kundeserviceavdeling samt til daglig leder hos oss. På denne måten sikrer vi en svært rask responstid og ekspedering. I typiske ferietider, som i juleferie, påskeferie og fellesferie, kan det hende du opplever noe lenger responstid, opptil 1-2 dager. Ring oss gjerne. Vi har døgnåpen telefon på 45 80 70 00. Ringer du utenom betjeningstiden, vil vi kontakte ditt ubesvarte anrop straks sentralbordet er betjent.

Hvilken informasjon innhenter kredittopplysningsbyråene?

Kredittopplysningsbyråene innhenter en god del informasjon fra både offentlige og private registre som for eksempel inkassobyråer. Opplysningene angår økonomiske forhold; skattelignet inntekt og formue hvis du er privatperson, eller innehaver av et enkeltpersonsforetak uten regnskapsplikt, og årsregnskap hvis du er et regnskapspliktig foretak. Siden det noen ganger kan inntreffe store endringer i livssituasjon i løpet av det året hvor inntektsinformasjonen blir oppdatert, kan ikke et kredittvurderingsbyrå tilby dagsfersk økonomisk informasjon.

Kredittvurderingsbyråene gir en pekepinn

Kredittvurderingsbyrået kan kun gi en pekepinn gjennom analytiske testede ratingmodeller, slik at en kreditor kan fatte en mer treffsikker avgjørelse enn situasjonen ville vært uten ratingbyråets tilgang. I løpet av året som går mellom offentliggjort ligningsinformasjon og årsregnskap, kan en rekke hendelser inntreffe som gjør at varsellamper begynner å blinke. For eksempel kan dette blant annet gjelde inkassosaker, utleggsforretninger, konkursmeldinger, styremedlemmer og styreledere som fratrer, eller revisorer som trekker seg. Slike hendelser er det som regel mulig for ratingbyråene å fange opp i perioden mellom ligning og regnskapsinnlevering, og dette kan være til stor hjelp for beslutningstakere som yter kreditt.

Gratis databasetjenester ser ikke hele bildet

Det finnes en rekke gratis databaser i Norge som kan gi opplysninger om den økonomiske situasjonen til eksempelvis en bedrift. Men det man skal være klar over er at hvis bedriften møter på hindringer som nevnt i avsnittet over, og derfor slutter å betale sine forpliktelser, kan man ikke fange opp dette gjennom gratistjenestene, men kun via byråer som har konsesjon til å sitte på slik essensiell informasjon, og dermed fange opp eventuelle inkassosaker, utleggsforretninger, varsler om tvangsoppløsninger eller lignende.

Vi kan bistå med:

  • Kredittvurdering av bedrifter til bruk i anbud / offentlige anskaffelser
  • Kredittvurdering av samarbeidspartnere, kunder og leverandører, både nasjonalt og globalt.
  • Tiltak og råd til regnskapsførsel, revisjon m.m. som kan forbedre, bevare eller unngå at kredittverdigheten forringes.
  • Betalingsanmerkninger, herunder innhenting av komplett liste med betalingsinfo, forhandlinger av skyldbeløper og utarbeidelse av innsigelser.
  • Sletting av feilaktig registrerte inkassosaker og / eller utleggsforretninger.
  • Minimering av risiko involvert ved salg av varer på faktura.
  • Informasjon om forretningsforhold.
  • En rekke andre konsulenttjenester innenfor dette fagfeltet.

Bestill kredittvurdering