Kredittvurdering bedrift

Produktet Kredittvurdering bedrift dekker alle krav i offentlig sektor hvor det kreves kredittvurdering.

Du som kunde kan være svært trygg på at våre kredittvurderinger til bruk i anbud, er av svært høy kvalitet, og inneholder absolutt alt som skal til for å dekke kravene herunder finansiell kapasitet i kredittvurderingsøyemed. Som regel kreves karakteren A eller tilsvarende. Ta kontakt med oss for å få vite din bedrifts kredittverdighet i dag. 

Ikke kredittverdig nok?

Vi hjelper kundene våre med rådgivning som kan fremlegges til regnskapsførere og revisorer, slik at man på best mulig måte sikrer seg en høyest mulig kredittverdighet. Ta kontakt for en uforpliktende prat.

Hva inneholder en kredittvurdering bedrift?

Våre vurderinger er av høy kvalitet, og inneholder alt som kreves for at en kredittvurdering skal være en gyldig og godkjent kredittvurdering;

Signerte årsregnskap med noter, Fullstendighetserklæringer, Revisjonsberetninger, Styreberetninger, Anmerkninger, Juridiske forhold.

Ovennevnte blir så prosessert, og det endelige resultatet inneholder i tillegg

Rating – hvilken klassifisering man befinner seg i, Kredittlimit – gis kun til selskaper som befinner seg i sonene A rating, AA rating og AAA rating, Konkursprediksjon, Trendanalyser – resultatregnskap, konsernregnskap og balanse mot tre foregående år, Økonomiske analyser – rentabilitetsanalyser med mer de siste tre foregående år, Sektoranalyser – bedriften sammenlignet opp mot fylket og Norge, både i prosent og den valuta regnskapet er levert i samt forklaringer med mer.

Kredittvurdering bedrift leveres i norsk og engelsk utgave, med tydelig forklaring på hvem vi er, hva vårt samfunnsoppdrag er, samt kontaktinfo. Nasjonale samt internasjonale aktører kan være trygge på at den presenterte kredittvurderingen viser bildet av den tilgjengelige informasjonen, det tidspunkt den er hentet ut.

Kredittvurdering av utenlandske bedrifter

Av de 193 medlemslandene i FN, er det kun et fåtall land som har registre som inneholder det man behøver for å foreta en grundig kredittvurdering. Ofte finner man bare en adresse, ingen regnskap, ingen informasjon om ledende personer, ingen betalingshistorikk. Det meste er kamuflert, ta kontakt med oss, så hjelper vi deg så godt vi kan. 

Rådgivning som slår feil ut kan koste dyrt, vi har opplevd utallige eksempler hvor kunder blir rådet til å starte virksomhet på nytt i nytt organisasjonsnummer. Det man i ettertid ikke var klar over, er at all historikk til det gamle foretaket blir slettet, og man må gå mange måneder uten en kredittverdighet som kan kvalifisere til anbud, og dertil statlige og kommunale kontrakter. Vi er eksperter på kredittvurdering av bedrifter, start med en uforpliktende samtale med oss, slik at timingen av eventuelle endringer ikke medfører tap av fremtidige lukrative kontrakter.

Du som kunde har fullt fokus her hos oss, og vi hjelper deg så godt vi kan. Vi kontakter kommuner, revisorer, regnskapsførere, advokater, offentlige kilder, inkassobyråer og det som måtte være. Vi vet at tilgjengelighet, kundeservice og ekspertise, skaper merverdi for begge parter i forretningsforholdet.