Gå til innholdet

Privat

Vi i Kredittopplysningen utarbeider kredittvurdering av bedrifter og organisasjoner.

Privatpersoner bes ta kontakt med følgende selskaper for å:

Bisnode

ksp.no@bisnode.com
Telefon: 22 45 93 40
Postadresse:
Bisnode, avd. Databank, Postboks 1419 Vika, 0115 Oslo

Creditsafe

info@creditsafe.no
Telefon: 800 24 722
Postadresse:
Creditsafe Norge, Box 320, 412 50 Gøteborg, Sverige

Experian

database@no.experian.com
Telefon: 815 55 420
Fax: 850 20 218
Postadresse:
Postboks 5275 Majorstuen, 0303 Oslo

EVRY

onlineservice@evry.com
Telefon: 23 14 45 40
Postadresse:
EVRY NORGE AS, avd. Information Services, Postboks 4, 1330 Fornebu

Kilde: https://www.datatilsynet.no/personvern-pa-ulike-omrader/kundehandtering-handel-og-medlemskap/kredittvurdering/