Gå til innholdet

Om Kredittopplysningen

Kredittopplysningen er et spesialistselskap, og vårt spesialfelt er kredittvurdering av bedrifter og organisasjoner, i tillegg til rådgivning og konsulenttjenester knyttet til dette fagfeltet. Selskapet ble etablert i 2005.

Siden 2005 har vi levert kredittvurdering til bruk ved offentlige anbud. Vi rangerer selskaper etter ratingmodeller og våre ratingmodeller er av både nasjonal og internasjonal standard. Ratingmodellen 1-6, hvor 6 er den høyeste scoren, er godt innarbeidet i Norge gjennom en årrekke. Vi har også tilpasset oss internasjonale standarder gjennom vår AAA-ratingmodell. Ratingmodellen med de kjente ratingene fra D-AAA, hvor AAA er den høyeste scoren, benyttes av en rekke selskaper internasjonalt, deriblant Standard & Poor, Fitch og Moodys for å nevne noen.

Kredittvurderinger benyttes i mange sammenhenger for å dokumentere kredittverdigheten til et selskap/foretak, i tillegg til å avdekke betalingsevne og levedyktighet, samt minimere risikoen involvert i eksempelvis valg av forretningspartner, leverandør eller kunde.

Med konsesjon fra Datatilsynet

Kredittopplysningen er et av få selskaper i Norge, som har konsesjon fra Datatilsynet til å drive kredittopplysningsvirksomhet. Datatilsynet er et uavhengig forvaltningsorgan administrativt underlagt Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

https://www.datatilsynet.no/personvern-pa-ulike-omrader/kundehandtering-handel-og-medlemskap/kredittvurdering/