Våre produkter og tjenester

Kredittopplysningen tilbyr flere produkter og tjenester utover kredittvurdering. Vi kan bistå med rådgivning og konsulenttjenester innenfor flere felt.

Rådgivning

Våre rådgivere har lang erfaring innenfor blant annet regnskapsførsel og revisjon. De kan gi råd og veiledning i forhold til eksempelvis hvordan man skal forbedre, bevare eller unngå å forringe sin kredittverdighet. De kan også gi informasjon om forretningsforhold og tilby rådgivning knyttet til å minimere risikoen involvert ved salg av varer per faktura.

Kredittvurdering

Kredittopplysningen tilbyr kredittvurdering av bedrifter for bruk i anbudsprosesser eller i forbindelse med offentlige anskaffelser. Vi utfører også kredittvurdering av våre kunders samarbeidspartnere, kunder og leverandører nasjonalt og globalt.

I tillegg kredittvurderer vi en rekke ulike organisasjonsformer, hvorav de mest kjente er:
AS, ASA, ENK, FLI, STI og NUF. Men vi kan også bistå med kredittvurdering for andre selskapstyper som ANNA, BA; BBL, BRL, GFS, IKS, KF, KS, KTRF, PK, PRE, SA, SE, SF, SPA, SÆR og VPFO.

Kredittvurdering til bruk ved anbudsprosesser eller offentlige anskaffelser

Vi leverer godkjent konsesjonsbelagt kredittvurdering som dekker alt dere behøver i kredittvurderingsøyemed, for å oppfylle kravene i forhold til «økonomisk og finansiell stilling/kapasitet»

Utenlandske kredittvurderinger

Vi bistår kundene våre med å innhente relevant informasjon om forretningsforbindelser i utlandet.
På denne måten minimeres risikoen ytterligere for å gå på tap. 

Nesten alle europeiske land har et register hvor man kan finne informasjon om landets bedrifter. Denne informasjonen kan variere; noen land har åpenhet slik vi har i Norge, mens andre land er mer lukkede og tilbaketrukne med sin informasjon. 

Grunnlag for en bedre beslutning

Til tross for at man inspiserer utenlandske bedrifter, er det ikke mulig å garantere lovligheten av bedriftene og herunder heller ikke korrektheten av eksempelvis regnskapstallene deres. Den asymmetriske informasjonen varierer fra land til land. Vi i Kredittopplysningen bistår deg, slik at du minimerer risikoen, og kan fatte en enda bedre beslutning. 

Vi kan også bistå med å innhente informasjon om bedrifter i andre deler av verden såfremt den informasjonen du ønsker er tilgjengelig.

Kontakt oss gjerne, så ser vi hvordan vi kan bistå.

Kort leveringstid

Vår leveringstid er normalt samme dag som vi mottar bestillingen, såfremt bestilling foreligger innen kl. 14:00 på hverdager mandag – fredag. Kredittvurderingen leveres i PDF-format på norsk eller engelsk.

Kontakt oss via telefon eller kontaktskjema, så hjelper vi deg fortløpende.

Kredittopplysningen utfører kredittvurdering på:

  • Egen bedrift (regnskapspliktige bedrifter)
  • Enkeltpersonsforetak (via ligning)
  • Andre bedrifter (nasjonalt og internasjonalt)

Kredittopplysningen tilbyr også konsulenttjenester

Våre konsulenter kan gi råd i forhold til det å bli værende på nåværende kredittverdighet, opprettholde kredittverdigheten eller øke denne.

Vi kan bistå ved innhenting av betalingsinformasjon til alle registrerte saker, forhandle på sakene, slette feilaktige registrerte saker, samt bistå med oppfølging gjennom hele prosessen.

Våre konsulenter kan også bistå med manuell innleggelse av reviderte og signerte regnskapstall, dette for å slippe venteperioden til offentliggjøring i eventuelle hastesaker hvor eksempelvis det nye regnskapet er adskillig bedre enn det forrige.

Vi kan være behjelpelige med å finne de riktige forretningsforbindelsene. Videre kan vi utarbeide «dummy-vurderinger», hvor vi sjekker alternative regnskaper opp mot ratingmodellene, slik at dere kan være trygge på at kredittverdighet oppnås hvis det presenterte alternativet deres innleveres til vurdering. Vi har opplevd at flere kunder har brent seg på at de tror revisor og / eller regnskapsfører vet kriteriene og parameterne til de ulike klassifiseringene og at dette ikke alltid stemmer. Vårt råd er å ta kontakt med oss når det gjelder spørsmål knyttet til kredittverdighet – vi bistår gjerne med vår kompetanse og ekspertise innenfor dette feltet.

Hos oss får du også hjelp til sporadiske konsulentoppdrag, vi har bred erfaring med en rekke problemstillinger. Flere av disse tjenestene har du som er kunde hos oss også inkludert i kundeforholdet.

Kontaktskjema