Gå til innholdet

Offentlige anbud

I offentlige anskaffelser blir det foretatt en rekke analyser, deriblant risikoanalyse av den finansielle/økonomiske kapasiteten til den enkelte leverandør.

Dette gjøres for å vurdere hvilke krav som skal settes til leverandøren for at den skal oppfylle sine forpliktelser overfor oppdragsgiveren. I tillegg til den generelle økonomiske styrke, tas det også hensyn til spesielle risikoelementer. En tilbyder kan kvalifisere finansielt for en kontrakt hvor risikoen er lavt rangert, men bli underkjent for andre kontrakter hvor risikoen er rangert høyere.

Risikoen tilhørende kvalifikasjonskravene, deles inn i 4 nivåer; Neglisjerbar, Moderat, Betydelig og Kritisk. Se figur hentet fra www.regjeringen.no under:

Risikonivå:Nivå på kvalifikasjonskrav
NeglisjerbarIkke spesielle kvalifikasjonskrav – bare skatteattest og evt. HMS-egenerklæring kreves.
ModeratEnkle krav stilles og leverandøranalysen gjennomføres av oppdragsgiveren.
BetydeligDetaljerte krav stilles. Dersom anskaffelsesmyndigheten har nødvendig kompetanse og kapasitet, kan oppdragsgiveren gjennomføre analysen selv. Dersom kapasitet og kompetanse ikke er til stede, bør analysen gjennomføres av intern eller ekstern ekspertise.
KritiskMer omfattende kvalifikasjonskrav stilles, og leverandør- analysen gjennomføres av intern eller ekstern ekspertise.

Krav om kredittvurdering møter man som regel på i tre av fire risikonivåer, og er formulert eksempelvis slik:

«Kredittvurdering fra en kredittvurderingsinstitusjon, ikke eldre enn 6 måneder. Leverandører med dårligere rating enn A eller tilsvarende (Kredittverdig) vil ikke bli tildelt kontrakt.»

Vi hjelper dere med alt av kredittvurdering til offentlige anskaffelser, våre vurderinger inneholder alt som skal til for å kvalifisere i samtlige risikoklasser, vi bistår på svært kort varsel.

Kredittopplysningen står for kvalitet, og enhver part som mottar kredittvurdering fra oss, kan være sikre på at det mottatte dokument er av svært høy kvalitet, vi tar ingen snarveier, og hjelper mer enn gjerne de av dere som faller utenfor kvalifikasjonskravene med hva som skal til for å oppnå solid kredittvurdering i fremtiden.

A eller tilsvarende (kredittverdig) gis kun til selskaper som har bevist at de klarer å drifte forsvarlig, dette medfører at selskaper som eksempelvis ikke har levert signert årsregnskap, med noter og fullstendighetserklæringer med mer, aldri vil bli vurdert som kredittverdig før dette foreligger.

Det har i historisk perspektiv forekommet at ratingbyråer har gitt kredittverdighet A eller tilsvarende til nyetablerte selskaper. Vi mener dette er feil, da ingen bedrifter løper større risiko for «Default», enn nettopp disse. Hvorfor kan dere lese om her.

Kommuner oppfordres til å ta kontakt med oss ved utarbeidelse av formuleringer i kravspesifikasjonen, for å minimere risikoen ytterligere. 

Trenger din bedrift kredittvurdering til bruk i anbudsøyemed enten nå eller i fremtiden, sjekk hva vi kan gjøre for deg. Kontakt oss i dag.

Bestill kredittvurdering