Gå til innholdet

FAQ kredittvurdering

Hva er kredittvurdering?

En kredittvurdering er en vurdering av en låntakers evne til å unngå mislighold av gjeldsforpliktelsene sine, og / eller hvor verdig låntakeren er til å motta ny kreditt. En kredittvurdering er det kreditorer ser på før de godkjenner ny kreditt til låntakeren.

Hvordan fastsettes kredittverdigheten i en kredittvurdering?

Kredittverdigheten bestemmes av flere faktorer, herunder finansielle forhold, betalingsanmerkninger, tilbakebetalingshistorikk, tilgjengelige eiendeler og antall betalingsforpliktelser. Dette er noen forhold en kredittvurderer kan ta hensyn til når det skal fastsettes sannsynlighet for mislighold.

Hvorfor kredittvurdering?

I en verden hvor det forventes at man kan betale for varer og tjenester etterskuddsvis gjennom faktura, er det essensielt med informasjon knyttet til debitorer, før en debitor for eksempel forsyner seg av et varelager, er det potensielt viktig for kreditor å vite hvor mye varer debitoren kan plukke med seg, slik at kreditor ikke tar unødvendig mye risiko knyttet til en ny potensiell kunde.

Hvem kan vi kredittvurdere?

Kredittopplysningen kan kredittvurdere bedrifter for bruk i forbindelse med anbud eller offentlige anskaffelser. Vi tilbyr også kredittvurdering av samarbeidspartnere, kunder eller leverandører nasjonalt og globalt. Kommunal- og Moderniseringsdepartementet arbeider med en ny kredittopplysningslov. Inntil den nye loven foreligger må kredittopplysningsforetak søke om konsesjon. I Norge er det i dag 15 selskaper som har konsesjon, en komplett liste over disse selskapene finner du her: https://www.datatilsynet.no/personvern-pa-ulike-omrader/kundehandtering-handel-og-medlemskap/kredittvurdering/

Ikke kredittverdig – hva nå?

Ta kontakt med et kredittvurderingsbyrå for å innhente all tilgjengelig info om deg og spør byrået om hvilke tiltak du kan gjøre for å bedre din kredittverdighet. Privatpersoner oppfordres til å ta kontakt med de som har informasjon av privat karakter, mens bedrifter bør ta kontakt med de som jobber mot bedrifter.

Hva gjør vi med et feilaktig inkassokrav?

Dersom ditt firma / du har mottatt et feilaktig inkassokrav, er vår anbefaling å sende en skriftlig innsigelse straks inkassobyrået involverer seg, det strider mot god inkassoskikk å drive inn et omtvistet krav. I de aller fleste tilfeller løser saker seg med sunn fornuft og dokumentasjon. Sett deg inn i saksgangen fra betalingsoppfordring til utleggsforretning, og sørg for å ha dokumentasjon på plass i form av innsendt innsigelse, slik at du ikke risikerer å bli dømt til å betale i forliksrådet pga manglende dokumentasjon, uteblivelse eller lignende. Enkelte ratingbyråer har bred erfaring med dette, og du finner også mye hjelp i å kontakte et slikt byrå.

Hva gjør vi med dårlig rådgivning?

Det skjer noen ganger at man føler tillit til personer som ikke er denne tilliten verdig. Istedenfor å kontakte kilden som bedømmer deg, spør man andre tillitsfulle som hverken har konsesjon eller tilgang til ratingmodeller, de driver heller ikke et ratingbyrå. Rådene man får fra folk som tror de vet, men som på papiret ikke er kvalifisert til å mene noe rundt slike saker kan potensielt få katastrofale følger. Ta alltid kontakt med et kredittvurderingsbyrå dersom du ønsker informasjon som angår kredittverdighet. Her i Norge finnes det et knippe kredittvurderingsbyråer som hjelper kundene sine med å komme på rett kjøl etter dårlig og uprofesjonell rådgivning.