Gå til innholdet

Bruk av kredittvurdering i næringslivet

Kredittvurderinger benyttes av de aller fleste firmaer/selskaper som tilbyr kunder varekjøp mot faktura.

Enten gjør man et raskt søk via databasen til et kredittopplysningsbyrå, eller eventuelt via tredjepart som for eksempel en bank eller et factoringselskap. Ofte ønsker man at denne prosessen skal gå raskt, og mange selskaper har implementert standard statisk informasjon i sine egne kundebehandlingssystemer. Du har sikkert opplevd å bli tilsendt et gjenpartsbrev når du for eksempel har søkt om bankkort, telefonabonnement, internettabonnement eller avbetaling hos ulike leverandører.

Hvordan foregår en kredittvurdering?

Leverandøren, eller du selv legger deretter inn kundeopplysningene dine, og straks disse bekreftes går det ut en henvendelse/spørring til databasen hos kredittopplysningsbyrået kreditoren benytter seg av. Kredittopplysningsbyrået gjør en vurdering og svarer tilbake hvor stor risiko det er forbundet med å gi deg varer i dag, mot et løfte fra din side, om at faktura skal bli betalt etterskuddsvis.

Informasjon som kredittopplysingsselskapet gir tilbake er av en prosessert karakter, enten i form av tall og / eller bokstaver, med informasjon rundt forhold som gjelder inntektsopplysninger, pantstillelser, eventuelle inkassosaker eller utleggsforretninger. Summen av dette blir din egen kredittscore med en kredittlimit.

Hvorfor får jeg avslag på kreditt?

Du kan oppleve å få avslag til tross for at du ikke har hatt en eneste forsømt regning gjennom årenes løp. Årsaken til avslaget går da på at for eksempel inntekten din er for lav og denne avgjørelsen kan leverandøren implementere selv i sitt eget datasystem. Leverandøren bør også kunne svare på hva som er grunnen til avslaget dersom dette ikke fremkommer av gjenpartsbrevet.

En kredittvurdering er ikke basert på ferske tall

En kredittvurdering er aldri ferskvare, den vil alltid basere seg på historisk registrert informasjon, inntektsopplysningene til en privatperson vil være tilgjengelige via skattelister først ti måneder på etterskudd. En forfalt regning vil ikke fanges opp via en registrert inkassosak før det har blitt sendt ut purring, inkassovarsel eller betalingsoppfordring, og det kan gå mange uker. Et foretak kan ha en helt annen økonomi på det tidspunktet regnskapstallene fra fjoråret blir offentliggjort. Informasjon om økonomi finner man gjennom et kjapt søk via gratistjenester eller eventuelt via tilgjengelige skattelister. Når det gjelder konsesjonsbelagte opplysninger kan det være vanskeligere å få tilgang til disse. Konsesjonsbelagte opplysninger bruker man som et supplement til egne erfaringer.

Trenger man kredittvurdering når man er knyttet opp til factoringbyrå?

I mange tilfeller er systemene lagt opp til at beslutningen om en kunde skal få innvilget kreditt eller ikke må tas før kredittvurderingen. Vi møter ofte potensielle kunder som mener at de ved å ha en avtale med et factoringbyrå ikke behøver kredittvurderinger. Faktum er at factoring kun vil fange opp kredittverdigheten til kunden først etter du har besluttet å selge varer / tjenester til vedkommende. Hos et factoringselskap vil gangen være at du selv må registrere den nye kunden i et nytt kundekort. Først etter at du har brukt tid på å legge inn opplysningene i kundekortet kan factoringbyrået, gjennom automatiserte prosesser, være selektive på hvilke kunder de ønsker å forskuddsbetale deg for. Viser det seg at den nye kunden ikke går igjennom den automatiserte sjekken, så vil ikke denne kunden bli finansiert. Men kunden vil fortsatt ligge der, og være en kunde du nå løper all risiko for. Med et raskt søk i forkant kan man unngå å havne i en slik situasjon. Vi anbefaler av egne erfaringer alle å ha factoring, siden man uten et factoringbyrå må bruke unødvendig tid på en denne prosessen.